Belarus

Who has the most grand feet in Belarus?

  1. Maryna Linchuk
  2. Zhenya Katava
  3. Katsia Damankova
  4. Natalya Podolskaya
  5. Anzhelika Agurbash
  6. Svetlana Boginskaya
  7. Aryna Sabalenka
  8. Diana Marks
  9. Yana Lipnitskaya
  10. Katya Zharkova

Add comment